Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 237 – 262

np.poz. 238. W dniu 2 czerwca 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 117, poz. 1223).       Na podstawie delegacji wynikającej z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622) ustalone zostały zasady przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na agentów celnych. Wykaz tematów obejmuje obecnie także zagadnienia dotyczące podatku akcyzowego oraz systemu INTRASTAT. Z dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia przestały obowiązywać przepisy regulujące działalność agencji celnych.Przestało obowiązywać: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 19, poz. 232, z 2002 r. Nr 43, poz. 390 oraz z 2003 r. Nr 116, poz. 1097, Nr 146, poz. 1417 i Nr 182, poz. 1782).[...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość