Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 217 – 226

np.poz. 218. W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Nr 11 z dnia 20 października 2005 r. pod poz. 113 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2005 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych.                 Nowelizacja dotyczy obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2003 r. Nr 16, poz. 89 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 26) Obecna zmiana polega na dodaniu do wykazu numerów kont bankowych Izby Celnej w Kielcach.[...]
12/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość