Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz.136 – 162

np.poz. 140. W dniu 8 sierpnia 2005 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie Zespołu do Spraw Jakości Regulacji Prawnych (M. P. z 2005 r. Nr 46, poz. 633).                Na podstawie delegacji wynikającej z art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późniejszymi zmianami) powołany został Zespół, którego zadaniem jest m. in. opracowywanie projektów stanowisk Rządu R. P. prezentowanych w instytucjach Unii Europejskiej w sprawach dotyczących reformy regulacji oraz przygotowywanie projektów wniosków i propozycji w tych sprawach. Zespołowi przewodniczy Minister Gospodarki i Pracy, a w jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich resortów rządowych.[...]
9/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość