Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 105 – 147

np.poz.  106. W dniu 15 marca 2004 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 5 Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2004 r. Nr 2, poz. 11).                 Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 284 § 4 Kodeksu celnego dokonano nowelizacji zarządzenia Nr 22 Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2003 r. Nr 11, poz. 65, Nr 15, poz. 81 i Nr 17, poz. 93). Zmiany polegają na utworzeniu nowych komórek organizacyjnych w izbach celnych. [...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość