Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 1 – 40

np.poz.  3. W dniu 17 grudnia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 1998).                Na podstawie delegacji wynikającej z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000) ustalone zostały wzory flag polskich statków pełniących specjalną służbę państwową, w tym dla statku celnego. Flagę taką podnosi się, niezależnie od bandery, na prawym noku rei, a w przypadku jej braku na topie masztu, bez względu na porę dnia lub nocy.  [...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość