Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych od poz. 143 do poz. 155

4 strony – 11696 znaków np.143. W dniu 24 lipca 2006 r. (dzień podpisania) weszło w życie zarządzenie Nr 18 Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Ministra Finansów z 3 sierpnia 2006 r. Nr 9, poz. 67). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 1d ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 z późniejszymi zmianami) po raz kolejny znowelizowano zarządzenie Nr 8 Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2004 r. Nr 4, poz. 21 z późniejszymi zmianami). Obecne zmiany związane są z likwidacją komórek organizacyjnych dokumentacji celnej w izbach celnych oraz z objęciem statusem wydziału niektórych komórek, bez względu na liczbę osób. [...]
10/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość