Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych od poz. 130 – 142

MPCiP str. 374 – 375 – 8 327 znaki 130. W dniu 10 sierpnia 2006 r. (dzień ogłoszenia) weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1028). Nowelizacji uległa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484). Zmiany polegają na nowym określeniu definicji eksportu towarów (art. 2 pkt 8) i usług elektronicznych (art. 2 pkt 26) oraz przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej. (patrz również pkt 131 niniejszego przeglądu). [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość