Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

np. poz. 10. W dniu 1 lutego 2007 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 91). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) znowelizowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 146, poz. 1060). Zmiany polegają na dostosowaniu wykazu dokumentów, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do zmian obowiązujących od 2007 r. Ponadto dodano do wykazu deklaracje PIT-4R i PIT-8AR oraz zmieniono terminy wejścia w życie niektórych przepisów o możliwości składania deklaracji elektronicznych. [...]
3/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość