Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

3 strony – 10 700znaki 31. W dniu 15 kwietnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 54, poz. 326). Nowelizacji uległa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381). Zmiany dotyczą głównie wprowadzenia przepisów dyrektywy Nr 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej. Doprecyzowano także zwolnienia z niektórych opłat drogowych dla służb publicznych (w tym Służby Celnej). [...]
5/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość