Znajdź artykuł

Przegląd wydarzeń międzynarodowych

Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Integracji Europejskiej oraz Pomocy zagranicznej przy współudziale rządu francuskiego i Fundacji Francja-Polska organizuje cykl szkoleń dla przedstawicieli różnych resortów, w tym również Głównego Urzędu Ceł, z zakresu problematyki integracyjnej. Tematem ostatniego szkolenia, zorganizowanego w Strasburgu i Paryżu w lutym br., była unia walutowa i monetarna Wspólnot Europejskich.[...]
4/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość