Znajdź artykuł

Przegląd prasy

„Gazeta Olsztyńska“ Cezary Stankiewicz, „Poborcy już straszą“ - 27.7.2006. Na Warmii i Mazurach rozpoczną pracę poborcy podatkowi. Zajmą się egzekwowaniem należności za niezapłacone mandaty za drobny przemyt, dłużnikom będzie grozić nawet utrata samochodu. Rolę poborców będą pełnić specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Izby Celnej. Będą wyposażeni w laptopy z aktualizowaną bazą danych, zawierającą nazwiska dłużników. Pracę wkrótce rozpoczną na każdym z przejść granicznych w regionie. Na każdym z przejść będzie po trzech takich ludzi. Mają laptopy, a baza danych będzie aktualizowana niemal codziennie - dodaje Ryszard Chudy. ... A wszystko po to, aby zająć się egzekwowaniem należności za niezapłacone mandaty za drobny przemyt. - Zaległości sięgają nawet czterech tysięcy złotych - mówi Ryszard Chudy, rzecznik Izby Celnej w Olsztynie. - Rekordzista ma chyba ze 20 nieopłaconych mandatów. Czy poborcy coś zmienią? Całkiem możliwe, bo dłużnikom mają być nawet konfiskowane samochody. - Albo zapłaci, albo rozstanie się z samochodem - ostrzega Chudy i zapewnia, że sposób się sprawdził podczas testowania: - W jeden dzień mieliśmy wpływ z mandatów większy niż wcześniej przez tydzień! [...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość