Znajdź artykuł

Przegląd prasy o tematyce celno-podatkowej – „Dziennik Gazeta Prawna” ………….07.05.2012 Iwona Krucka Interpretacje celne mogą stracić ważność po publikacji unijnego rozporządzenia

Przegląd prasy o tematyce celno-podatkowej – „Dziennik Gazeta Prawna” ………….07.05.2012 Iwona Krucka Interpretacje celne mogą stracić ważność po publikacji unijnego rozporządzenia Podmiot, który wydaje wiążącą informację taryfową, nie informuje o zmianach w przepisach UE Wiążąca informacja taryfowa (WIT) to decyzja dyrektora izby celnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji dla określonego produktu. Wydawana jest bezpłatnie na wniosek przedsiębiorcy, gdy ten chce mieć pewność, że stosowany przez niego kod taryfy celnej jest prawidłowy. Ma to znaczenie dla prawidłowego wyliczenia należności celno-podatkowych w imporcie (cła, VAT, akcyzy). Brak lub posiadanie nieważnej WIT może w przypadku kontroli oznaczać zakwestionowanie przez urzędników stosowanego kodu taryfy celnej i zakończyć się ponownym naliczeniem należności wraz z odsetkami... Choć WIT jest ważna 6 lat od dnia wydania, to może ona stracić ważność. [...]
5/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość