Znajdź artykuł

Przegląd prasy

np. „Gazeta Podatkowa” Andrzej Janowski - „Kary za nieskładanie zgłoszeń Intrastat” - 22.11.2007 r. Nie zauważyliśmy, że przekroczyliśmy w 2007 r. próg wartości przywozu towarów z innych krajów Unii Europejskiej, który zobowiązywał nas do składania deklaracji Intrastat. Jakie kary mogą grozić za nieskładanie deklaracji Intrastat? Za nieskładanie zgłoszeń Intrastat grozi kara pieniężna w wysokości 3.000 zł. Aby jednak taka kara mogła zostać wymierzona, wcześniej konieczne jest aż trzykrotne pisemne upomnienie wystosowane przez organ celny do osoby zobowiązanej, przypominające o obowiązku złożenia zgłoszenia. Wynika to z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2007 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.). Karę pieniężną organ celny nakłada w drodze decyzji. Termin jej zapłaty wynosi 10 dni od dnia doręczenia decyzji. Uiszcza się ją gotówką w kasie urzędu celnego lub przekazuje na rachunek bankowy właściwego organu celnego. Taka sama kara grozi za niedokonanie mimo trzykrotnego upomnienia korekty zgłoszenia Intrastat. [...]
12/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość