Przeglą zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 56 do 67 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przeglą zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 56 do 67

np. poz. 57. W dniu 17 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia (Dz. U z 2006 r. Nr 36, poz. 245). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) na nowo ustalono organizację i tryb przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli legalności zatrudnienia. Rozporządzenie określa też zasady współdziałania w tym zakresie z innymi organami zajmującymi się zagadnieniami, które mogą wyniknąć z nieprawidłowości ustalonych w czasie kontroli. Przestało obowiązywać: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami (Dz. U z 2004 r. Nr 198, poz. 2037). 2 strony - 6272 znki [...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość