Przegłąd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 214 do poz 221 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegłąd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 214 do poz 221

214. W dniu 1 stycznia 1999 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dziennik Ustaw nr 106, poz. 668). Ustawa powyższa zmienia szereg różnych ustaw w części dotyczącej kompetencji organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, a w szczególności z utworzeniem mniejszej ilości województw oraz wprowadzeniem powiatów. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., lecz niektóre jej przepisy stają się prawomocne już z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 17 sierpnia 1998 r., a inne wejdą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2000 r. Omawiana ustawa w art. 119 nowelizuje też niektóre przepisy Kodeksu celnego, a mianowicie: [...]
10/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość