Znajdź artykuł

Przedstawiciel podatkowy – zarejestrowany handlowiec (część druga)

... W odniesieniu do wyrobów z zapłaconą akcyzą projekt zawiera odmienne uregulowania dotyczące nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego na potrzeby prowadzonej działalności przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (art. 53 projektu) oraz nabycia takich wyrobów przez osobę fizyczną na terytorium innego kraju członkowskiego (art. 55 projektu). W pierwszym przypadku podmiot gospodarczy dokonujący nabycia jest zobowiązany1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe; ... [...]
9/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość