Znajdź artykuł

Przeciwdziałanie mobbingowi w Służbie Celnej na tle rozwiązań stosowanych w innych służbach mundurowych

Celem opracowania jest dokonanie analizy w zakresie działań podejmowanych w Służbie Celnej w obszarze przeciwdziałania mobbingowi. Zagadnienie to zostanie omówione na tle rozwiązań stosowanych w innych służbach mundurowych, w szczególności w Policji oraz Straży Granicznej. Przyczynkiem do rozważań są pojawiające się w mediach doniesienia o przypadkach poniżania, wyzwisk oraz przejawów dyskryminacji w szeregach niektórych formacji , a także zatwierdzeniem przez Szefa Służby Celnej w dniu 28 czerwca 2013 r. „Programu zapobiegania zjawiskom niepożądanym w Służbie Celnej” (dalej jako „Program”). [...]
8/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość