Znajdź artykuł

Prywatna fundacja jako instrument optymalizowania opodatkowania. Część 2

Fundacja prywatna to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym fundatora, w sposób przez niego określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z zasadami określonymi przez fundatora na rzecz beneficjentów fundacji. W przeciwieństwie do fundacji utworzonej pod rządami prawa polskiego , fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej, a jej dokumenty fundacyjne mogą wprost wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest zarządzanie majątkiem konkretnych osób, wskazanych z imienia i nazwiska (beneficjenci).[...]
10/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość