Propozycja zmodernizowanego Wspólnotowego Kodeksu Celnego – pogodzenie postępu technicznego z uproszczonym prawem w celu zwiększenia konkurencyjności w UE (część druga – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Propozycja zmodernizowanego Wspólnotowego Kodeksu Celnego – pogodzenie postępu technicznego z uproszczonym prawem w celu zwiększenia konkurencyjności w UE (część druga

Każda próba uproszczenia wymaga wyboru prostej i łatwej do zrozumienia przez nie-ekspertów terminologii. Prawo celne jest wyjątkiem i istniejący Kodeks jest istotnym przykładem niepotrzebnych komplikacji. Streszczenie ogólnych zasad rządzących np. importowaniem towarów jest możliwe w miarę prostych słowach: Jakiekolwiek towary wprowadzone na obszar celny Wspólnoty z zewnątrz uznaje się za mające status towarów poza-wspólnotowych chyba, że dowody świadczą inaczej. Dobra i ich umiejscowienie muszą być zgłoszone organom celnym i pozostają pod nadzorem celnym do momentu nabycia statusu towarów wspólnotowych poprzez przejście formalności importowych znanych jako „dopuszczenie do wolnego obrotu”, w tym zawierających płatność ceł określonych we Wspólnotowej Taryfie Celnej a także zastosowanie środków polityki handlowej, takiej jak prezentacja autoryzacji importowej w wymaganych przypadkach. Towary niewspólnotowe mogą zostać poddane procedurze celnej innej niż „dopuszczenie do wolnego obrotu” w takim przypadku pozostają pod nadzorem celnym...[...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość