Znajdź artykuł

Projekty rozporządzeń

W dniu 30.07.2008r. na zaproszenie Szefa Służby Celnej Pana Jacka Kapicy odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej z przedstawicielami administracji rządowej. Organizacje Członkowskie W dniu 30.07.2008r. na zaproszenie szefa Służby Celnej, Jacka Kapicy (w odpowiedzi na nasze pismo Nr: FZZSC/55/KW/2008 z dnia 18.07.08r.) odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej z przedstawicielami administracji Rządowej. Załączone projekty otrzymanych aktów wykonawczych poddajemy do szerokiej konsultacji wśród funkcjonariuszy i pracowników. [...]
8/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość