Projekt ustawy o podatku od samochodów – analiza merytoryczna i prawna (część druga – pierwsza zamieszczona została w poprzednim numerze „Monitora”) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Projekt ustawy o podatku od samochodów – analiza merytoryczna i prawna (część druga – pierwsza zamieszczona została w poprzednim numerze „Monitora”)

4 strony 12850 znaków Zwrot podatku podatnikowi w przypadku w przypadku wyrejestrowania samochodu W przypadku wyrejestrowania samochodu na podstawie art. 79 ust. 1, pkt 3 Prawa o ruchu drogowym, podatnikowi przysługuje zwrot podatku, po złożeniu deklaracji dla podatku w zakresie zwrotu podatku. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie kwoty zapłaconego podatku. Kwota podatku podlegająca zwrotowi obliczana jest zgodnie ze wzorem: [...]
10/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość