Znajdź artykuł

Projekt rozporządzenia (WE) Nr (…) Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (część druga)

W części pierwszej eseju publikowanej w MPC 6/2006 podkreśliłem, iż zastąpienie WKC ustanowionego rozporządzeniem Rady (EWG) NR 2913/92 zmodernizowanym WKC było podyktowane, m.in.:  wzmocnieniem konkurencyjności działających we Wspólnocie przedsiębiorstw i pobudzenie wzrostu gospodarczego; oraz  przyniesienie znacznych i wymiernych korzyści podmiotom gospodarczym i administracji poprzez wybitne ograniczenie liczby niezbędnych specjalistów. Czy uda się autorowi obronić tezę przewodnią? Pozostawiam to ocenie Czytelników. 4 strony - 11358 znaków [...]
7/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość