Procedury uproszczone w Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedury uproszczone w Unii Europejskiej

Procedury uproszczone zostały wprowadzone do polskiego prawa celnego na wzór regulacji zawartych w Kodeksie Celnym Wspólnot Europejskich. Do końca 1999 r. polskie organy celne wydały ponad 600 pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych, z czego niemal wszystkie dotyczą trzeciej formy uproszczeń, tj. wpisania towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę korzystającą z procedury celnej. W efekcie udzielonych pozwoleń, około 5% zgłoszeń celnych dokonywanych jest w sposób uproszczony. Nie jest to dużo biorąc pod uwagę, że w niektórych krajach Unii Europejskiej odsetek ten sięga 70%. Obserwacja krajów Unii Europejskiej w tym zakresie daje podstawę do twierdzenia, że stosowanie procedur uproszczonych będzie się w Polsce bardzo dynamicznie rozwijać. [...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość