Znajdź artykuł

Procedury uproszczone – teoria a praktyka (Refleksja po seminarium Ogólnopolskiego Zrzeszenia Agencji Celnych „Ułatwienia i uproszczenia w systemie celnym” Mikołajki 6 – 7 kwietnia 2000)

Uproszczenie odpraw celnych to jeden z elementów ułatwiających i przyspieszających obrót towarowy z zagranicą. Tym samym jest to istotny element wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw zaangażowanych na rynku międzynarodowym. Do tego też zmierzały zmiany w polskim ustawodawstwie jakie zostały zawarte w Kodeksie celnym z 1997r. oraz w przepisach wykonawczych, a zwłaszcza w „Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych” (Dz. U. Nr 147, poz. 989 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych - Dz. U. Nr 104, poz. 1193). Wzorowane, ale nie identyczne, na unijnych rozwiązaniach miały być jednym z elementów zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki jako całości jak i polskich przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej. [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość