Znajdź artykuł

Procedury celne

Bieżący rok na polskim rynku wydawniczym zaznacza się kilkoma ważkimi pozycjami. Już w lutym ukazała się, poważna praca o instytucjach prawa celnego UE w międzynarodowym obrocie towarowym autorstwa Piotra Witkowskiego, następnie - niemal równolegle do recenzowanej pozycji - polscy Czytelnicy otrzymali pozycję równie istotną, poświęconą kodeksowym elementom kalkulacyjnym autorstwa Janusza Radzewicza i wreszcie na półki księgarń dotarła omawiana książka. Podobnie jak w przypadku wymienionych mogę stwierdzić jedynie to, że jakby się to nie wydało dziwnym, to na polskim - choć nie tylko - rynku księgarskim, brak jest nie tylko monografii, ale nawet i porządnych poradników dla przedsiębiorców, działających w sferze międzynarodowego obrotu towarowego, z zakresu podstawowej wiedzy o zminimalizowaniu ryzyka w kształtowaniu strategii rozwoju firmy i jej optymalnego prowadzenia w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. [...]
11/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość