Znajdź artykuł

Procedura zawieszenia poboru akcyzy

Istotne jest także i to, że przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego administracyjnego dokumentu towarzyszącego: [...]
10/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość