Znajdź artykuł

Procedura uproszczona

1 stycznia 1998 r. weszła w życie ustawa Kodeks celny , oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Kodeks reguluje zasady i tryb przywozu oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki osób oraz obowiązki i uprawnienia organów celnych. Kodeks oparty jest na przepisach Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich i wprowadza do polskich przepisów celnych wiele regulacji obowiązujących już w Unii Europejskiej. Kodeks nakłada m.in. obowiązek nadania towarowi przeznaczenia celnego czyli towary powinny zostać:[...]
9/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość