Znajdź artykuł

Procedura uproszczona

2 strony – 4682 znaki Jako upoważniony eksporter posiadamy pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej dla procedury wywozu i przeznaczenia celnego powrotnego wywozu. Czy na podstawie tylko ww. pozwoleń możemy stosować procedurę uproszczoną dla eksportu np. do Turcji, transportem kolejowym? Dla procedury wywozu uzyskaliśmy informacje, że moglibyśmy pod warunkiem, że listy przewozowe CIM będzie stemplował urząd celny – to jest dla nas oczywiste i do załatwienia, natomiast nigdzie w tej chwili nie możemy znaleźć informacji w sprawie powrotnego wywozu. Czy w tym przypadku należy postępować analogicznie jak w przypadku procedury wywozu? Mamy z urzędów celnych sprzeczne informacje w tej sprawie. [...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość