Znajdź artykuł

Procedura uproszczona

Wpisanie towarów do rejestrów                W przypadku stosowania tej formy procedury uproszczonej konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia a uproszczenie to pozwala na umieszczenie towarów pod daną procedurą celną w miejscu uznanym przez organ celny, zwalniając jednocześnie zgłaszającego z obowiązku przedstawiania towarów w urzędzie celnym. Dla kogo przeznaczona jest I forma procedury uproszczonej, na którą nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia ?[...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość