Znajdź artykuł

Procedura uproszczona

1 stycznia 1998r weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks celny  /Dz.U. Nr 23 poz. 117 z późn. zmianami/ oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Kodeks celny oparty został na przepisach Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich i wprowadził do polskich przepisów celnych wiele regulacji obowiązujących już w Unii Europejskiej m.in. procedurę uproszczoną, czyli upraszczanie czynności przy obejmowaniu towarów procedurą celną.[...]
2/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość