Procedura tranzytu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura tranzytu

Procedura tranzytu jest jedną z procedur zawieszających. Zastosowanie każdej procedury zawieszającej, a więc także procedury tranzytu powoduje, że w stosunku do towarów objętych procedurą nie powstaje dług celny. Jednak kwota wynikająca z długu celnego, który może powstać w stosunku do towarów objętych procedurą musi być zabezpieczona, poza wypadkami określonymi w przepisach prawa. [...]
6/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość