Znajdź artykuł

Procedura celna 42 – konsekwencje podatkowe. Kilka uwag na tle doświadczeń niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej

Steuerrechtliche Folgen des Zollverfahrens 42. Ein Paar Bemerkungen zur Erfahrungen einiger Mitgliedsstaaten der EU

[...]

Kup aby przeczytać całość