Znajdź artykuł

Problemy z pieczęcią vat

Podmiot polski sprzedaje towar kontrahentowi, np. niemieckiemu, który jednocześnie wydaje dyspozycje o dostarczeniu towaru do wolnego obszaru celnego (np. w Gdańsku). W związku z powyższą dyspozycją kontrahenta, podmiot polski dokonuje zgłoszenia do procedury wywozu z tranzytem do wskazanego wolnego obszaru celnego. Właściciel towaru (kontrahent niemiecki dysponuje wysyłkę towaru z WOC do swego odbiorcy w Rosji na podstawie noty tranzytowej SAD. Pozostaje do wyjaśnienia kwestia podbicia karty 1A pieczęcią VAT. Który z urzędów celnych dokonuje tego „podbicia”: - urząd celny sprawujący dozór nad WOC, - urząd celny graniczny? [...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość