Znajdź artykuł

Problemy weryfkacji zgłoszeń celnych

10 marca br. w Brukseli nastąpiło uroczyste podpisanie przez Ministrów Finansów państw członkowskich UE konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE.[...]
9/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość