Znajdź artykuł

Problematyka postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny

W odróżnieniu od sytuacji, w której zagraniczni eksporterzy stosują praktyki dumpingowe lub władze kraju eksportera subsydiują produkcję przeznaczoną na sprzedaż na rynkach zagranicznych, nadmierny przywóz towarów z zagranicy nie został powszechnie uznany za nieuczciwą praktykę w handlu międzynarodowym. Stan taki nie może wydąć się zaskoczeniem, gdyż nie wynika on z woli uzyskania przez zagranicznych eksporterów przewagi konkurencyjnej nad producentami lokalnymi na rynku importera stosując zaniżone ceny celem wsparcia tych drugich bądź znacznego ograniczenia ich udziału na swoim rynku wewnętrznym. Istnieje bowiem szereg okoliczności, które mogą powodować wzrost eksportu do danego kraju, jak: [...]
9/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość