Znajdź artykuł

Prezydencja Polska, a ochrona praw własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej jest jednym z głównych celów Prezydencji Polski w Radzie UE. To ważny temat, na¬leży bowiem pamiętać, że skuteczne egzekwowanie praw własności intelektualnej przyczynia się do zwalczania nieuczciwej konkurencji i powoduje wzmocnienie pozycji podmiotówgospodarczych działających legalnie. Ponadto priorytetowa rola tego tematu wynika z tego, iż ochrona własności intelektualnej pobudza innowacyjność, sprzyja ożywieniu jednolitego rynku, stymulacji wzrostu gospo¬darczego i wzmocnieniu zaufania obywateli, podnosząc jednocześnie poziom ochrony zdrowia i życia konsumen¬tów. [...]
9/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość