Preferencyjny eksport towarów z polski w ramach stref wolnego handlu cz. I – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Preferencyjny eksport towarów z polski w ramach stref wolnego handlu cz. I

Z każdym rokiem coraz więcej państw podpisuje między sobą umowy o strefach wolnego handlu. Kraje, które nie uczestniczą w takich strefach mają coraz gorsze pozycje w dostępie do rynków zagranicznych. Polska chcąc zintensyfikować swój eksport musi więc tworzyć strefy wolnego handlu z możliwie jak największą grupą swoich najważniejszych partnerów w handlu zagranicznym. Podpisane przez Polskę umowy o strefach wolnego handlu umożliwiają polskim eksporterom dostęp do wielu rynków zagranicznych na preferencyjnych zasadach. [...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość