Znajdź artykuł

Prawo celne a prawo podatkowe

Prawo finansowe uległo w Polsce istotnym przeobrażeniom prowadzącym do powolnego wyodrębniania się z niego samodzielnych gałęzi prawa w tym również prawa podatkowego oraz prawa celnego. Obie gałęzie prawa stanowią dziś autonomiczne dziedziny prawa finansowego, charakteryzujące się m.in. swoistym dla nich przedmiotem i metodą regulacji prawnej. [...]
10/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość