Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu celnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu celnym

Rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem postępowania celnego wymaga podejmowania (przez uczestników postępowania i organy celne) działań, zmierzających do ustalenia istnienia lub nieistnienia faktów mających znaczenie dla sprawy, bądź też prawdziwości twierdzeń o tych faktach. Działania te określić można jako proces dowodzenia. Ogólny zarys procesu dowodzenia w postępowaniu celnym przewidują przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne1. Regulacja ta nie jest jednak wyczerpująca, bowiem w powołanej ustawie nie wskazano trybu poszukiwania i wprowadzania dowodów do procesu. Nie wskazano również jakie środki dowodowe mogą być wykorzystywane w postępowaniu celnym. Podstawowych zasad, dotyczących procesu dowodzenia szukać więc należy poza prawem celnym. [...]
2/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość