Znajdź artykuł

Praktyczne aspekty realizacji zasady czynnego udziału strony w postępowaniu

Wśród zasad postępowania administracyjnego (celnego, podatkowego) na plan pierwszy wysuwa się niewątpliwie zasada czynnego udziału strony w postępowaniu, która nie może być traktowana jako li tylko jako abstrakcyjny postulat, lecz konieczność określonego zachowania się organów w sprawie dotyczącej praw i obowiązków obywateli. 3 strony - 9519 znaków [...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość