Znajdź artykuł

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi

...W zakresie odpadów niebezpiecznych obowiązuje zasadniczo bezwzględny zakaz ich przywozu z zagranicy z niewielkimi wyjątkami określonymi w akcie wykonawczym , zaś ich wywóz za granicę jest dopuszczalny wyłącznie za zezwoleniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i jedynie na czas oznaczony. Tryb uzyskania tego zezwolenia określa odrębny przepis wykonawczy [8]. Wymóg uzyskania pozwolenia ma także zastosowanie w przypadku przewozu odpadów niebezpiecznych tranzytem przez terytorium państwa polskiego. Z początkiem bieżącego roku, na mocy rozporządzenia [9], obowiązkiem uzyskania stosownego imprimaturu obarczony jest również wywóz odpadów neutralnych do niektórych krajów. Operacje te mogą jednakże odbywać się za pośrednictwem ustalonych punktów granicznych . [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość