Znajdź artykuł

Postępowanie antydumpingowe jako instrument ochrony rynku Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją część II

Kwestia stosowania środków antydumpingowych przez Unię Europejską mieści się w ramach wspólnej polityki handlowej. Od początku funkcjonowania Unii Europejskiej, na kształt jej zewnętrznej ochrony handlowej, w tym również kwestii dotyczących polityki antydumpingowej, istotny wpływ wywierały postanowienia zapadające na forum GATT/ WTO . Przyjęte regulacje zezwalają na nałożenie środków antydumpingowych na produkty przywożone na obszar Unii Europejskiej z krajów trzecich, w sytuacji gdy wystąpiły kumulatywnie następujące przesłanki: dokonano przywozu z państwa trzeciego na teren Unii Europejskiej produktu podobnego po cenie dumpingowej, wystąpiła poważna szkoda ... [...]
6/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość