Znajdź artykuł

Porozumienie w sprawie środków ochronnych WTO

... Porozumienie o środkach ochronnych było negocjowane głównie dlatego, że Strony Umawiające się GATT w celu ograniczania importu pewnych produktów w zwiększonym stopniu stosowały środki ochronne uważane za środki należące do „szarej strefy” tzn. przede wszystkim „dobrowolne” ograniczenia eksportowe (VER-y), umowy o porządkowaniu handlu (OMA), zobowiązania cenowe, czy też uzgodnienia o porządkowaniu marketingu.. Środki te nie były stosowane zgodnie z Artykułem XIX GATT i nie podlegały wielostronnym uregulowaniom GATT, a ich legalność w świetle postanowień GATT budziła spore wątpliwości. Obecne Porozumienie wyraźnie zakazuje nakładania takich środków i wprowadza specjalne klauzule eliminujące praktyki stosowane w momencie kiedy Porozumienie WTO wchodziło w życie. ... [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość