Znajdź artykuł

Porozumienie Białostockie

Komitet Protestacyjny podjął uchwałę o dalszym prowadzeniu akcji protestacyjnej, która będzie polegała na akcji informacyjnej oraz wywieszeniu flag z napisem „PROTEST SŁUŻBY CELNEJ” na budynkach siedzib jednostek organizacyjnych Służby Celnej. [...]
5/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość