Znajdź artykuł

Porozumienia z Rosją, Ukrainą i Kazachstanem

W Moskwie dniu 20 maja br. Rosja i Unia Europejska ostatecznie podpisały dwustronny protokół kończący negocjacje w sprawie przyjęcia Rosji do Światowej Organizacji Handlu. Dokument ten podpisali rosyjski minister rozwoju gospodarczego i handlu Rosji Gierman Grief  oraz komisarz UE ds. handlu Pascal Lamy. Rosja złożyła akces do WTO w 1993 r., wówczas też została utworzona tzw. grupa robocza ds. członkostwa Rosji. W 1998 r. rozpoczęły się dwustronne negocjacje Rosji z krajami członkowskimi WTO. Aby uzyskać pełne członkostwo w Światowej Organizacji Handlu, Rosja musi dokończyć negocjacje z innymi liczącymi się państwami członkowskimi, jak USA, Chiny czy Japonia. ...  [...]
9/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość