Znajdź artykuł

Poprawki do kodeksu celnego

W dniu 3 marca 1999 r. Sejm znowelizował Kodeks celny. Podstawowymi przyczynami tej nowelizacji są powszechnie obowiązujące konstytucyjne wymagania stawiane źródłom prawa oraz konieczność dostosowania polskich przepisów do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Obecna nowelizacja polega na wprowadzeniu ok. 40 zmian uznawanych za najpilniejsze. W dalszej kolejności mają być przedstawione dalej idące propozycje nowelizacji tej ustawy - zgodnie z wnioskami podmiotów uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym. [...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość