Znajdź artykuł

Ponaglenie w postępowaniu podatkowym

4 strony – 15250 znaki Wśród wielu zawartych w Ordynacji podatkowej1 przepisów regulujących zasady prowadzenia postępowania podatkowego, ustawodawca w artykule 141 tej ustawy zawarł także instytucję ponaglenia, noszącą do końca 2002 r. nazwę skargi,2 która to nazwa nie tylko była ówcześnie mylona ze skargą do NSA, ale nadal używana jest potocznie przez urzędników oraz strony i ich pełnomocników. [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość