Polskie prawo celne w II RP (lata 1918-1939). Część I. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polskie prawo celne w II RP (lata 1918-1939). Część I.

Polish customs law in the Second Polish Republic (1918-1939). Part I

W początkach odrodzonej państwowości polskiej, tereny, do których aspirowało terytorialnie Państwo Polskie, wcześniej, tj. do roku 1914 wchodziły w skład trzech organizmów państwowych o charakterze dynastycznym – carskiej Rosji, cesarsko-królewskich Austro-Węgier i cesarskiej (II) Rzeszy (niemieckiej). Każdy z tych obszarów oprócz generalnie (aż do wybuchu I wojny) wspólnej polityki europejskiej, realizował swoje odrębne interesy gospodarcze oparte na określonych założeniach ekonomicznych, a w ramach międzynarodowej polityki gospodarczej, realizowaną także za pomocą mechanizmów polityki celnej. W znaczącym uproszczeniu, stwierdzić można, że obszar, który stał się terytorium odrodzonego w latach 1918-1923 Państwa Polskiego podlegał odmiennym zasadom ekonomiki.[...]
6/2022 str. 185-06-22

Kup aby przeczytać całość