Znajdź artykuł

Polskie cło w ocenie OECD

Opublikowano ostatnio raport OECD pt. „Reforma regulacji w Polsce - Od transformacji po nowe wyzwania w sferze regulacji”. Sporo miejsca poświęcono w nim funkcjonowaniu służb celnych. W rozdziale zatytułowanym „Otwartość rynku” zawarta jest ocena zarówno dokonanych zmian, jak i niedostatków działania administracji celnej.[...]
8/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość