Polski system celny u wrót Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polski system celny u wrót Unii Europejskiej

...1. Cele dyskusji: Przedstawienie nowym władzom politycznym i administracyjnym kraju punktu widzenia środowisk biznesowych oraz naukowych na temat miejsca oraz roli prawa i procedur celnych a także administracji celnej i podatkowej w zakresie ułatwiania obrotu towarowego z zagranicą, zwiększania tym samym konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym poprzez: a. zdiagnozowanie aktualnego stanu polskiego systemu celnego, najszerzej rozumianego – zarówno jako kompleks prawa i procedur dotyczących obrotu towarowego z zagranicą jak i instytucji oraz organizacji z tym obrotem związanych , w jego aspektach: prawnym, organizacyjnym i kadrowym; b. przedstawienie zadań polskiej administracji celnej wynikających z procesu harmonizacji prawa i procedur celnych ze standardami unijnymi oraz c. wskazanie zadań wynikających z członkostwa w UE. 3 strony 10669 znaków[...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość